Aigua

Instal·lacions de dipòsits d'aigües netes i brutes, exteriors o interiors, depenent de la furgoneta, amb sonda de nivells per controlar la capacitat dels dipòsits. Instal·lació de sortides d'aigua exterior per dutxes.